Danh sách

Mezapizin 5

0
Mezapizin 5 - SĐK VD-26886-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mezapizin 5 Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Stigiron

0
Stigiron - SĐK VD-26508-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Stigiron Viên nang cứng (Đỏ-tím) - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Fudlezin

0
Fudlezin - SĐK VD-25407-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Fudlezin Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Mirenzine 5

0
Mirenzine 5 - SĐK VD-28991-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mirenzine 5 Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Taniz

0
Taniz - SĐK VD-29081-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Taniz Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg