Danh sách

Flunarizine 5mg

0
Flunarizine 5mg - SĐK VD-23073-15 - Thuốc khác. Flunarizine 5mg Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Silum

0
Silum - SĐK VN-21268-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Silum Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Apharmarin

0
Apharmarin - SĐK VD-21796-14 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Apharmarin Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Brikorizin

0
Brikorizin - SĐK VD-21797-14 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Brikorizin Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Cbimigraine capsule

0
Cbimigraine capsule - SĐK VN-17708-14 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Cbimigraine capsule Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Seonar

0
Seonar - SĐK VN-17158-13 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Seonar Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Ceronate Cap.

0
Ceronate Cap. - SĐK VN-20162-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Ceronate Cap. Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Frego

0
Frego - SĐK VN-20210-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Frego Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Virtizin 5

0
Virtizin 5 - SĐK VN-21727-19 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Virtizin 5 Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Flunarizin

0
Flunarizin - SĐK VD-30163-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Flunarizin Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg