Danh sách

Benzina 10

0
Benzina 10 - SĐK VD-28178-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Benzina 10 Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg

Mezaflutin 10 mg

0
Mezaflutin 10 mg - SĐK VD-26347-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mezaflutin 10 mg Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg

Reinal

0
Reinal - SĐK VD-28482-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Reinal Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg

Sibendina

0
Sibendina - SĐK VD-31693 -19 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sibendina Viên nang mềm - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg