Danh sách

Dofluzol 5 mg

0
Dofluzol 5 mg - SĐK VD-26460-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Dofluzol 5 mg Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg

Fluzinstad

0
Fluzinstad - SĐK VD-25479-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Fluzinstad Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg

Tymolpain

0
Tymolpain - SĐK VD-25071-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Tymolpain Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg
Thuốc Flurassel - SĐK VD-21044-14

Flurassel

0
Flurassel - SĐK VD-21044-14 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Flurassel Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg

Flunavertig

0
Flunavertig - SĐK VD-29058-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Flunavertig Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg

Lelocin 5

0
Lelocin 5 - SĐK VN-22379-19 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Lelocin 5 Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydroclorid) 5mg
Thuốc Reinal-5 - SĐK VD-30346-18

Reinal-5

0
Reinal-5 - SĐK VD-30346-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Reinal-5 Viên nang cứng (cam-xám) - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg