Danh sách

Vasotense-10

0
Vasotense-10 - SĐK VN-9606-10 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Vasotense-10 Viên nén - Flunarizine Dihydrochloride

Cbimigraine capsule

0
Cbimigraine capsule - SĐK VN-7151-08 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Cbimigraine capsule Viên nang - Flunarizine Dihydrochloride

Donarizine-5

0
Donarizine-5 - SĐK VN-7036-08 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Donarizine-5 Viên nén - Flunarizine Dihydrochloride

Metomol Tablet

0
Metomol Tablet - SĐK VN-4814-07 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Metomol Tablet Viên nén 5mg Flunarizine - Flunarizine dihydrochloride

Headache cap

0
Headache cap - SĐK VN-0895-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Headache cap Viên nang-5mg Flunarizine - Flunarizine dihydrochloride

Miganil 5

0
Miganil 5 - SĐK VN-2159-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Miganil 5 Viên nang-5mg - Flunarizine dihydrochloride

Vasotense-5

0
Vasotense-5 - SĐK VN-10160-10 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Vasotense-5 Viên nén - Flunarizine Dihydrochloride

Flubium

0
Flubium - SĐK VN-5982-08 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Flubium Viên nang Flunarizin 5mg/viên - Flunarizine Dihydrochloride

Miganil-10

0
Miganil-10 - SĐK VN-3477-07 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Miganil-10 Viên nang-10mg - Flunarizine dihydrochloride

Seonar tab

0
Seonar tab - SĐK VN-4614-07 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Seonar tab Viên nang 5mg Flunarizine - Flunarizine dihydrochloride