Danh sách

Fagendol

0
Fagendol - SĐK VN-18917-15 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Fagendol Viên nang cứng - Flunarizine (dưới dạng Flunarizine hydrochloride 5,9mg) 5mg

Mecitil Capsule

0
Mecitil Capsule - SĐK VN-18059-14 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mecitil Capsule Viên nang cứng - Flunarizine (dưới dạng Flunarizine hydrochloride 5,9mg) 5mg