Danh sách

Sarium

0
Sarium - SĐK VN-9971-05 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sarium Viên nang - Flunarizine

Sibelium

0
Sibelium - SĐK VN-10210-05 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sibelium Viên nang - Flunarizine

Osalium

0
Osalium - SĐK VN-5070-10 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Osalium Viên nang cứng - Flunarizine

Sibetab 5mg

0
Sibetab 5mg - SĐK VNB-0071-02 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sibetab 5mg Viên nang - Flunarizine

Sobelin

0
Sobelin - SĐK VN-5819-01 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sobelin Viên nang - Flunarizine

Suzinstandard

0
Suzinstandard - SĐK VN-6504-02 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Suzinstandard Viên nang - Flunarizine

Youngilprizine

0
Youngilprizine - SĐK VN-8357-04 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Youngilprizine Viên nang - Flunarizine

Zolfastel 5mg

0
Zolfastel 5mg - SĐK VD-0283-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Zolfastel 5mg Viên nang - Flunarizine

Hosel UIm 5mg

0
Hosel UIm 5mg - SĐK VNB-1381-04 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Hosel UIm 5mg Viên nang - Flunarizine

Nomigrain

0
Nomigrain - SĐK VN-5676-01 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Nomigrain Viên nang - Flunarizine