Danh sách

Tarvicort-N

0
Tarvicort-N - SĐK VD-21302-14 - Thuốc khác. Tarvicort-N Kem bôi da - Fluocinolon Acetonid 3,75 mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 75 mg (tương ứng 51.000 IU)