Danh sách

Traphalucin 0,025%

0
Traphalucin 0,025% - SĐK VNB-3983-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Traphalucin 0,025% Thuốc mỡ bôi da - Fluocinolone

Hatafluna

0
Hatafluna - SĐK VNB-0788-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Hatafluna Thuốc mỡ bôi da - Fluocinolone

Hatafluna 0,025%

0
Hatafluna 0,025% - SĐK VNA-3714-00 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Hatafluna 0,025% Kem bôi da - Fluocinolone

Fluocream 0,025%

0
Fluocream 0,025% - SĐK VNA-4749-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluocream 0,025% Kem bôi da - Fluocinolone

Fluopas 0,025%

0
Fluopas 0,025% - SĐK VNA-2382-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluopas 0,025% Mỡ bôi ngoài da - Fluocinolone

Fluocinolon 0,025%

0
Fluocinolon 0,025% - SĐK NC31-H09-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluocinolon 0,025% Tuýp - Fluocinolone

Fluocinolon 0,025%

0
Fluocinolon 0,025% - SĐK NC3-H01-00 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluocinolon 0,025% Tuýp - Fluocinolone

Fluocinolon 0,025%

0
Fluocinolon 0,025% - SĐK NC70-H02-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluocinolon 0,025% Tuýp - Fluocinolone

Fluocinolon 0,025%

0
Fluocinolon 0,025% - SĐK VNA-3581-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fluocinolon 0,025% Mỡ bôi da - Fluocinolone
Thuốc Flucinar 15g - SĐK VN-9304-05

Flucinar 15g

0
Flucinar 15g - SĐK VN-9304-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Flucinar 15g Thuốc mỡ bôi da - Fluocinolone