Danh sách

Flumetholon 0,02

0
Flumetholon 0,02 - SĐK VN-18451-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Flumetholon 0,02 Hỗn dịch nhỏ mắt - Fluorometholon 0,2 mg/ml