Danh sách

5-Fluorouracil “Ebewe”

0
5-Fluorouracil "Ebewe" - SĐK VN-17422-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. 5-Fluorouracil "Ebewe" Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm và tiêm truyền - Fluorouracil 50mg/ml