Danh sách

Fivoflu 250mg/5ml

0
Fivoflu 250mg/5ml - SĐK VN-18894-15 - Thuốc khác. Fivoflu 250mg/5ml Dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch - Fluorouracil (5FU) 50mg/ml