Danh sách

Utoral

0
Utoral - SĐK VN-7917-03 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Utoral Dung dịch tiêm - Fluorouracil

Fivoflu

0
Fivoflu - SĐK VN-7419-03 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fivoflu Dung dịch tiêm truyền - Fluorouracil

Fivoflu

0
Fivoflu - SĐK VN-7420-03 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fivoflu Dung dịch tiêm truyền - Fluorouracil

5-Fu Tablet Kyowa 100

0
5-Fu Tablet Kyowa 100 - SĐK VN-1890-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. 5-Fu Tablet Kyowa 100 Viên nén-100mg - Fluorouracil

Fluorouracil ‘Ebewe’

0
Fluorouracil 'Ebewe' - SĐK VN-4412-07 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fluorouracil 'Ebewe' Dung dịch tiêm truyền - Fluorouracil

Fivoflu

0
Fivoflu - SĐK VN-6103-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fivoflu Thuốc tiêm - Fluorouracil

Fivoflu

0
Fivoflu - SĐK VN-6102-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fivoflu Thuốc tiêm - Fluorouracil
Thuốc 5 Fluorouracil 'Ebewe' - SĐK VN-6850-02

5 Fluorouracil ‘Ebewe’

0
5 Fluorouracil 'Ebewe' - SĐK VN-6850-02 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. 5 Fluorouracil 'Ebewe' Dung dịch tiêm truyền - Fluorouracil