Danh sách

Lugtils

0
Lugtils - SĐK VD-22797-15 - Thuốc hướng tâm thần. Lugtils Viên nén bao phim - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin HCl) 20mg

Nilkey

0
Nilkey - SĐK VD-24519-16 - Thuốc hướng tâm thần. Nilkey Viên nén bao phim - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin HCl) 20mg

Fuxofen 20

0
Fuxofen 20 - SĐK VD-27038-17 - Thuốc hướng tâm thần. Fuxofen 20 Viên nén bao phim - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin HCl) 20mg

Fluozac

0
Fluozac - SĐK VD-31684-19 - Thuốc hướng tâm thần. Fluozac Viên nang cứng (xanh-trắng) - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin HCl) 20mg