Danh sách

Flutonin 10

0
Flutonin 10 - SĐK VD-19181-13 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 10 Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 10 mg

Flutonin 10

0
Flutonin 10 - SĐK VD-19181-13 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 10 Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 10 mg