Danh sách

Flutonin 20

0
Flutonin 20 - SĐK VD-19182-13 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 20 Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20 mg

Flutonin 20

0
Flutonin 20 - SĐK VD-19182-13 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 20 Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20 mg

Magrilan 20 mg

0
Magrilan 20 mg - SĐK VN-18696-15 - Thuốc hướng tâm thần. Magrilan 20 mg Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20 mg