Danh sách

Oxedep

0
Oxedep - SĐK VN-18584-14 - Thuốc hướng tâm thần. Oxedep Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20mg

Flutonin 20

0
Flutonin 20 - SĐK VD-33093-19 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 20 Viên nang cứng - Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20mg