Danh sách

Kalxetin

0
Kalxetin - SĐK VN-18067-14 - Thuốc hướng tâm thần. Kalxetin Viên nang cứng - Fluoxetine (dưới dạng Fluoxetine hydrochloride) 20mg