Danh sách

Amgifer

0
Amgifer - SĐK VN-21594-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Amgifer Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg

Zentofen

0
Zentofen - SĐK VN-16718-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zentofen Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg

Flurbiprofen 100

0
Flurbiprofen 100 - SĐK VD-29495-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Flurbiprofen 100 Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg

Apibufen 100

0
Apibufen 100 - SĐK VD-31468-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apibufen 100 Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg

AXOFINEN 100

0
AXOFINEN 100 - SĐK VD-32203-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. AXOFINEN 100 Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg
Thuốc Amedolfen 100 - SĐK VD-29055-18

Amedolfen 100

0
Amedolfen 100 - SĐK VD-29055-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Amedolfen 100 Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg