Danh sách

Fluvastatin 40mg

0
Fluvastatin 40mg - SĐK VD-30435-18 - Thuốc tim mạch. Fluvastatin 40mg Viên nang cứng - Fluvastatin (dưới dạng Fluvastatin natri) 40 mg

Autifan 40

0
Autifan 40 - SĐK VD-27804-17 - Thuốc tim mạch. Autifan 40 Viên nang cứng - Fluvastatin (dưới dạng Fluvastatin natri) 40 mg