Danh sách

Thuốc Folitop - SĐK 19/2018/0102667515-DKCB

Folitop

0
Folitop - SĐK 19/2018/0102667515-DKCB - Thực phẩm chức năng. Folitop Viên nén - Folic Acid 800 µg; Kali iodat 253 µg (Tương đương 150µg Iốt); Vitamin D3 20 µg; Vitamin B12 10 µg;