Danh sách

Fefurate

0
Fefurate - SĐK VD-1783-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fefurate Viên nang - Sắt (II) fumarate, Folic acid

Fonvit-F

0
Fonvit-F - SĐK VD-1855-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fonvit-F Viên nang mềm - Sắt (II) fumarate, Folic acid, Vitamin B12

Acid folic 5mg

0
Acid folic 5mg - SĐK VD-0492-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Acid folic 5mg Viên nén - Folic acid

Folic acid 0.001g

0
Folic acid 0.001g - SĐK VN-4992-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Folic acid 0.001g Viên nén - Folic acid

Dofervit

0
Dofervit - SĐK VD-3554-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Dofervit Viên nang mềm - Sắt (II) fumarate, Folic acid, Vitamin B12

Enpovid-folic

0
Enpovid-folic - SĐK VD-3655-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Enpovid-folic Viên nén - Folic acid