Danh sách

Gonal-f®

0
Gonal-f® - SĐK QLSP-891-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f® Dung dịch tiêm pha sẵn trong bút - Follitropin alfa (Follitropin alfa 300 IU (22 mg/ 0,5 ml)