Danh sách

Gonal-f®

0
Gonal-f® - SĐK QLSP-890-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f® Bột và dung môi pha tiêm - Follitropin alfa (Follitropin alfa 75 IU (5,5 mg)