Danh sách

Fosfomed 1g

0
Fosfomed 1g - SĐK VD-24035-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosfomed 1g Thuốc bột pha tiêm - Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 1g

Fosfomycin Invagen 1g

0
Fosfomycin Invagen 1g - SĐK VN-19880-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosfomycin Invagen 1g Bột pha tiêm truyền - Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 1g