Danh sách

Fosmicin for I.V.Use 1g

0
Fosmicin for I.V.Use 1g - SĐK VN-13784-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosmicin for I.V.Use 1g Bột pha tiêm - Fosfomycin Sodium

Fosmicin for I.V.Use 2g

0
Fosmicin for I.V.Use 2g - SĐK VN-13785-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosmicin for I.V.Use 2g Bột pha tiêm - Fosfomycin Sodium

Gotodan

0
Gotodan - SĐK VN-15682-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gotodan Thuốc bột pha tiêm - Fosfomycin Sodium