Danh sách

Fosmicin

0
Fosmicin - SĐK VN-0939-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fosmicin Thuốc tiêm-2g - Fosfomycin

Monurol

0
Monurol - SĐK VN-6683-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monurol Cốm pha dung dịch uống - Fosfomycin

Monurol

0
Monurol - SĐK VN-6684-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monurol Cốm pha dung dịch uống - Fosfomycin

Fosmicin

0
Fosmicin - SĐK VN-0939-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosmicin Thuốc tiêm-2g - Fosfomycin
Thuốc Fosmicin - SĐK VN-0509-06

Fosmicin

0
Fosmicin - SĐK VN-0509-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosmicin Thuốc tiêm-1g - Fosfomycin