Danh sách

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y

0
Yếu tố VIII đông khô loại 8Y - SĐK VN-5211-10 - Thuốc khác. Yếu tố VIII đông khô loại 8Y Bột đông khô pha tiêm - Freeze-dried human coagulation Factor VIII

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y

0
Yếu tố VIII đông khô loại 8Y - SĐK VN-5212-10 - Thuốc khác. Yếu tố VIII đông khô loại 8Y Bột đông khô pha tiêm - Freeze-dried human coagulation Factor VIII