Danh sách

Thuốc Esafosfina - SĐK VN-16777-13

Esafosfina

0
Esafosfina - SĐK VN-16777-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Esafosfina Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Fructose-1, 6-diphosphoric (dưới dạng Fructose-1, 6-diphosphate sodium 5,0g) 3,75g