Danh sách

Furosemid

0
Furosemid - SĐK VD-22586-15 - Thuốc lợi tiểu. Furosemid Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml

Fudrovide

0
Fudrovide - SĐK VD-20853-14 - Thuốc lợi tiểu. Fudrovide Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml

Furosemide

0
Furosemide - SĐK VD-20854-14 - Thuốc lợi tiểu. Furosemide Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml

A.T Furosemid inj

0
A.T Furosemid inj - SĐK VD-25629-16 - Thuốc lợi tiểu. A.T Furosemid inj Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml
Thuốc Furosol - SĐK VD-24683-16

Furosol

0
Furosol - SĐK VD-24683-16 - Thuốc lợi tiểu. Furosol Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml
Thuốc Vinzix - SĐK VD-29913-18

Vinzix

0
Vinzix - SĐK VD-29913-18 - Thuốc lợi tiểu. Vinzix Dung dịch tiêm - Furosemid 20mg/2ml