Danh sách

Furostyl 40

0
Furostyl 40 - SĐK VD-19133-13 - Thuốc lợi tiểu. Furostyl 40 Viên nén - furosemid 40 mg

Agifuros

0
Agifuros - SĐK VD-27744-17 - Thuốc lợi tiểu. Agifuros Viên nén - Furosemid 40 mg

Becosemid

0
Becosemid - SĐK VD-24500-16 - Thuốc lợi tiểu. Becosemid Viên nén - Furosemid 40 mg
Thuốc Furostyl 40 - SĐK VD-19133-13

Furostyl 40

0
Furostyl 40 - SĐK VD-19133-13 - Thuốc lợi tiểu. Furostyl 40 Viên nén - furosemid 40 mg