Danh sách

Glogapen

0
Glogapen - SĐK VD-21277-14 - Thuốc hướng tâm thần. Glogapen Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Usaneuro 300

0
Usaneuro 300 - SĐK VD-22443-15 - Thuốc hướng tâm thần. Usaneuro 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Kimleptic

0
Kimleptic - SĐK VD-23682-15 - Thuốc hướng tâm thần. Kimleptic Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Gabafast Capsules

0
Gabafast Capsules - SĐK VN-19773-16 - Thuốc hướng tâm thần. Gabafast Capsules Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Neuropentin

0
Neuropentin - SĐK VD-27295-17 - Thuốc hướng tâm thần. Neuropentin Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Gabahasan 300

0
Gabahasan 300 - SĐK VD-22004-14 - Thuốc hướng tâm thần. Gabahasan 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg
Thuốc Gaptinew - SĐK VD-27758-17

Gaptinew

0
Gaptinew - SĐK VD-27758-17 - Thuốc hướng tâm thần. Gaptinew Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg
Thuốc Neupencap - SĐK VD-23441-15

Neupencap

0
Neupencap - SĐK VD-23441-15 - Thuốc hướng tâm thần. Neupencap Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg
Thuốc Epigaba 300 - SĐK VD-23837-15

Epigaba 300

0
Epigaba 300 - SĐK VD-23837-15 - Thuốc hướng tâm thần. Epigaba 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg

Vacogaba 300

0
Vacogaba 300 - SĐK VD-33679-19 - Thuốc hướng tâm thần. Vacogaba 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300 mg