Danh sách

Gaberon

0
Gaberon - SĐK VD-19634-13 - Thuốc khác. Gaberon Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Begaba 300

0
Begaba 300 - SĐK VD-19154-13 - Thuốc khác. Begaba 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Begaba 300

0
Begaba 300 - SĐK VD-19154-13 - Thuốc khác. Begaba 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Noraquick 300

0
Noraquick 300 - SĐK VN-21260-18 - Thuốc hướng tâm thần. Noraquick 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Neuronin capsule

0
Neuronin capsule - SĐK VN-21266-18 - Thuốc hướng tâm thần. Neuronin capsule Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Neuropentin

0
Neuropentin - SĐK VD-11344-10 - Thuốc hướng tâm thần. Neuropentin - Gabapentin 300mg

Gacnero

0
Gacnero - SĐK VD-11396-10 - Thuốc hướng tâm thần. Gacnero - Gabapentin 300mg

Neubatel

0
Neubatel - SĐK VD-14587-11 - Thuốc hướng tâm thần. Neubatel Hộp 6 vỉ x 10 viên nang - Gabapentin 300mg

Nuradre 300

0
Nuradre 300 - SĐK VD-14149-11 - Thuốc hướng tâm thần. Nuradre 300 Hộp 5 vỉ x 10 viên nang - Gabapentin 300mg

Rapozil 300mg

0
Rapozil 300mg - SĐK VN-17347-13 - Thuốc hướng tâm thần. Rapozil 300mg Viên nang cứng - Gabapentin 300mg