Danh sách

Nuradre 400

0
Nuradre 400 - SĐK VD-14150-11 - Thuốc hướng tâm thần. Nuradre 400 Hộp 5 vỉ x 10 viên nang - Gabapentin 400mg

Mirgy capsules 400mg

0
Mirgy capsules 400mg - SĐK VN-17442-13 - Thuốc hướng tâm thần. Mirgy capsules 400mg Viên nang cứng - Gabapentin 400mg

Gabex-400

0
Gabex-400 - SĐK VN-18339-14 - Thuốc hướng tâm thần. Gabex-400 Viên nang cứng - Gabapentin 400mg

Ovaba 400mg

0
Ovaba 400mg - SĐK VN-19621-16 - Thuốc hướng tâm thần. Ovaba 400mg Viên nang cứng - Gabapentin 400mg

Gabin 400mg

0
Gabin 400mg - SĐK VN-20205-16 - Thuốc hướng tâm thần. Gabin 400mg Viên nén bao phim - Gabapentin 400mg

Myleran 400

0
Myleran 400 - SĐK VD-24461-16 - Thuốc hướng tâm thần. Myleran 400 Viên nang cứng - Gabapentin 400mg

Gabarica 400

0
Gabarica 400 - SĐK VD-24848-16 - Thuốc hướng tâm thần. Gabarica 400 Viên nén bao phim - Gabapentin 400mg

Galamento 400

0
Galamento 400 - SĐK VD-26057-17 - Thuốc hướng tâm thần. Galamento 400 Viên nang cứng - Gabapentin 400mg