Danh sách

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-10177-10 - Thuốc khác. Betmag Dung dịch thuốc tiêm - Gadopentetate dimeglumin

Endorem

0
Endorem - SĐK VN-10887-10 - Thuốc dùng chẩn đoán. Endorem Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumin

Megaray

0
Megaray - SĐK VN-2675-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Megaray Dung dịch tiêm-Gadopentetate dimeglumine 469,01mg/ - Gadopentetate dimeglumin