Danh sách

Primovist

0
Primovist - SĐK VN2-197-13 - Thuốc dùng chẩn đoán. Primovist Dung dịch tiêm - Gadoxetate disodium 0,25mmol/1ml