Danh sách

Galremin 12mg

0
Galremin 12mg - SĐK VD-33769-19 - Thuốc hướng tâm thần. Galremin 12mg Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 12mg

Gi beryl 12

0
Gi beryl 12 - SĐK VD-33221-19 - Thuốc hướng tâm thần. Gi beryl 12 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 12mg