Danh sách

Parterol 12

0
Parterol 12 - SĐK VD-30422-18 - Thuốc hướng tâm thần. Parterol 12 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid 15,4 mg) 12 mg