Danh sách

Thuốc Galagi 4 - SĐK VD-27756-17

Galagi 4

0
Galagi 4 - SĐK VD-27756-17 - Thuốc hướng tâm thần. Galagi 4 Viên nén - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4 mg
Thuốc Nedaryl 4 - SĐK VD-23440-15

Nedaryl 4

0
Nedaryl 4 - SĐK VD-23440-15 - Thuốc hướng tâm thần. Nedaryl 4 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4 mg