Danh sách

Galremin 4mg

0
Galremin 4mg - SĐK VD-27308-17 - Thuốc hướng tâm thần. Galremin 4mg Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4mg

Deruff-4

0
Deruff-4 - SĐK VD-28903-18 - Thuốc hướng tâm thần. Deruff-4 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4mg

Leminerg 4

0
Leminerg 4 - SĐK VD-33528-19 - Thuốc hướng tâm thần. Leminerg 4 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4mg