Danh sách

Thuốc Galagi 8 - SĐK VD-27757-17

Galagi 8

0
Galagi 8 - SĐK VD-27757-17 - Thuốc hướng tâm thần. Galagi 8 Viên nén - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8 mg

Parterol 8

0
Parterol 8 - SĐK VD-33481-19 - Thuốc hướng tâm thần. Parterol 8 Viên nén - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8 mg