Danh sách

Thuốc Deruff - SĐK VD-26496-17

Deruff

0
Deruff - SĐK VD-26496-17 - Thuốc hướng tâm thần. Deruff Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8mg

Newgala

0
Newgala - SĐK VD-31960-19 - Thuốc hướng tâm thần. Newgala Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8mg

Galremin 8mg

0
Galremin 8mg - SĐK VD-32193-19 - Thuốc hướng tâm thần. Galremin 8mg Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8mg

Giberyl 8

0
Giberyl 8 - SĐK VD-33222-19 - Thuốc hướng tâm thần. Giberyl 8 Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8mg