Danh sách

Reminyl

0
Reminyl - SĐK VN-18744-15 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl Dung dịch uống - Galantamin (dưới dạng galatamin HBr) 4mg
Thuốc Reminyl - SĐK VN-18745-15

Reminyl

0
Reminyl - SĐK VN-18745-15 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng galatamin HBr) 4mg