Danh sách

Galremin 5mg/1ml

0
Galremin 5mg/1ml - SĐK VD-28297-17 - Thuốc hướng tâm thần. Galremin 5mg/1ml Dung dịch tiêm - Galantamin hydrobromid 5mg/ml
Thuốc Nivalin - SĐK VN-17334-13

Nivalin

0
Nivalin - SĐK VN-17334-13 - Thuốc hướng tâm thần. Nivalin Dung dịch tiêm - Galantamin hydrobromid 5mg/ml