Danh sách

Microgat 200

0
Microgat 200 - SĐK VN-8809-04 - Khoáng chất và Vitamin. Microgat 200 Viên nén - Gatifloxacin

Microgat 400

0
Microgat 400 - SĐK VN-8810-04 - Khoáng chất và Vitamin. Microgat 400 Viên nén - Gatifloxacin

Mediquine 400mg

0
Mediquine 400mg - SĐK VNB-4506-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mediquine 400mg Viên nén dài bao phim - Gatifloxacin

Macwin

0
Macwin - SĐK VN-0477-06 - Khoáng chất và Vitamin. Macwin Viên nén bao phim-400mg - Gatifloxacin

Macwin

0
Macwin - SĐK VN-0488-06 - Khoáng chất và Vitamin. Macwin Viên nén bao phim-200mg - Gatifloxacin

Lykagiflox

0
Lykagiflox - SĐK VN-8222-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lykagiflox Viên nén - Gatifloxacin

Hegatil 200

0
Hegatil 200 - SĐK VN-0246-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hegatil 200 Viên nén-200mg - Gatifloxacin

Hegatil 400

0
Hegatil 400 - SĐK VN-10033-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hegatil 400 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Gatiquin 400mg

0
Gatiquin 400mg - SĐK VNA-3072-05 - Khoáng chất và Vitamin. Gatiquin 400mg Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Gatocin 400

0
Gatocin 400 - SĐK VN-0023-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gatocin 400 Viên nén-400mg - Gatifloxacin