Danh sách

Geastine 250

0
Geastine 250 - SĐK QLĐB-634-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Geastine 250 Viên nén bao phim - Gefitinib 250mg
Thuốc Iressa - SĐK VN-20652-17

Iressa

0
Iressa - SĐK VN-20652-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Iressa Viên nén bao phim - Gefitinib 250mg

Iressa

0
Iressa - SĐK VN-21669-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Iressa Viên nén bao phim - Gefitinib 250mg