Danh sách

Clespa

0
Clespa - SĐK VN-0582-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Clespa Viên nhai - Gel Nhôm hydroxide, magnesi hydroxide, Simethicone

Trimafort suspension

0
Trimafort suspension - SĐK VN-2962-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Trimafort suspension Hỗn dịch uống - Gel Nhôm hydroxide, magnesi hydroxide, Simethicone

Loxmafort suspension

0
Loxmafort suspension - SĐK VN-2960-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Loxmafort suspension Hỗn dịch uống - Gel Nhôm hydroxide, magnesi hydroxide, Simethicone