Danh sách

Stomalen

0
Stomalen - SĐK VN-2961-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Stomalen Hỗn dịch uống - Gel nhôm hydroxide, magnesi hydroxide
Thuốc Gumas - SĐK VN-0386-06

Gumas

0
Gumas - SĐK VN-0386-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Gumas Hỗn dịch uống - Gel Nhôm hydroxide, magnesi hydroxide, Simethicone