Danh sách

Gemita 1g

0
Gemita 1g - SĐK VN-21384-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemita 1g Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin HCl) 1g

Bigenmax 1G

0
Bigenmax 1G - SĐK VD-21233-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Bigenmax 1G Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dang Gemcitabin HCl) 1g

Gemhope

0
Gemhope - SĐK VN3-124-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemhope Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin HCl) 1g