Danh sách

Gemzar

0
Gemzar - SĐK VN-18294-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemzar Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabin (dưới dạng gemcitabin HCl) 200mg

Kalbezar 200mg

0
Kalbezar 200mg - SĐK VN-19320-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Kalbezar 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng gemcitabin HCl) 200mg

Citafine 200mg

0
Citafine 200mg - SĐK VN3-61-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Citafine 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin HCl) 200mg

Gemita 200mg

0
Gemita 200mg - SĐK VN-21730-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemita 200mg Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabin (dưới dạng gemcitabin HCl) 200mg